۱ به چه نحوی والدین شاغل می‌توانند خود را برای تعطیلات ناشی از کرونا ویروس آماده کنند؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۵۷۳.۴۲ KB)

۲ برای تصمیم گیری بهتر در یک بحران، آرامش خود را حفظ کنید

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۶۷.۵۴ KB)

۳ نوع مداخله نظامیان در مقابله و مبارزه با بیماری‌های واگیردار

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۹۴.۳۵ KB)

۴ شیوع کرونا ویروس‌ موجود در خفاش در بین انسان‌ها

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۴ MB)

۵ کرونا و استعاره جنگ: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۱۴.۷۳ KB)

۶ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۱۹ MB)

۷ آنچه که نهادها برای زنده ماندن در دوران پاندمیک به آن احتیاج دارند

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۷۳.۰۴ KB)

۸ در شرایط بحرانی، اخبار بد را پنهان نکنید.

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۳۲.۸۵ KB)

۹ فناوری تحویل درب منازل در زمان شیوع بیماری کرونا، شهرها ی چین را سرپا نگه داشته است.

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۶۸۶.۹۳ KB)

۱۰ موسسات مالی چگونه باید بحران¬های ناشی از کووید ۱۹ را راهبری کنند؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۴۷.۸۵ KB)

صفحه‌ها