۱ انتخاب مجدد ترامپ؛ راهبردها و پيشنهادات براي ايران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۲
قیمت:

۲ بررسی دیدگاه های برنارد لونی مدیرعامل شرکت بریتیش پترولیوم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۲
قیمت:

۳ ابر پروژه نئوم از نظر تا عمل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۴ ده فناوری نوظهور برترسال ۲۰۲۳

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۵ اندونزی در مسیر توسعه اقتصادی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۲
قیمت:

۶ اقدامات بانک مرکزی روسیه برای ثبات نرخ ارز و مهار توروم در این کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۷ سیاست نامه پیشنهادی راهبری اقتصاد ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

۸ بررسی ابعاد جشن عید غدیر ۱۴۰۱ در تهران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۱
قیمت:

۹ صنعت نیمه هادی و تراشه ظرفیت ها و فرصت های ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار:
قیمت:

۱۰ تحلیل نظرات نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی

نوع محصول: گزارش کارشناسی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

صفحه‌ها