اندیشکده سرآمد

مأموریت

 •  فرصت سازی و توانمندسازی در حوزه اقتصادی و زیربنایی به جهت پرورش نخبگانی اندیشمند در رده های مدیریتی
 •  مدیریت تحول در کشور با اتکاء به ظرفیت های درونی، مبتنی بر روحیه جوانی
 •  نخبه پروری با عنایت به مصالح مدیریتی کشور بر پایه پژوهش محوری
 •  انتقال دانش مدیریتی به نسل جوان و ارزشی برای توسعه اقتصاد و مدیریت عدالت محور

چشم انداز

 • ارائه مشاوره به طرح های کلان ملی مدیریتی، اقتصادی و زیربنایی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ نوآورانه و خلق دانش در حوزه های علوم اجتماعی از طریق تحقیقات بومی بنیادی
 • اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی کشور بر پایه دانش
 •  تعامل با نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی برای استفاده بهینه از ظرفیت های مدیریتی در زمینه ارتقاء سطح فناوری های مدیریتی کشور

اهداف کلان

 •  ایجاد مرکز مشاوره تخصصی در حوزه شناسایی، پرورش و معرفی نیروهای رشد یافته تخصصی و ارزشی در حوزه های اقتصادی و مدیریتی به سازمانها و نهادهای انقلابی؛
 •  مشارکت در طرح های کلان ملی و ارائه مشاوره با دو رویکرد اصلی:
 1.    مدنظر قرار گرفتن دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه های مدیریتی، اقتصادی و زیربنایی؛
 2.    رفع محرومیت ها مبتنی بر رویکرد حضرت امام(ره) در اهمیت قراردادن مستضعفین و محرومین کشور به عنوان حامیان اصلی انقلاب ؛
 •  طراح و تدوین الگوی مدیریت جهادی و مدیریت بسیجی و ترویج آن در سازمانها و نهادهای انقلابی کشور
 • ورود به عرصه مدیریت و مشاوره به پروژه های عمرانی در مناطق محروم؛
 •  ایجاد مرکز طراحی، کشف و آفرینش مزیت های جدید نسبی و رقابتی کشور و ارائه آن به سازمانها و نهادهای ذیربط جهت تولید ارزش افزوده؛
 • تأسیس، مدیریت، به سود رسانی شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف علمی با بهره گیری از توان مؤسسه در شناسایی ایده ها و خلاقیت های نو با قابلیت تجاری سازی در جامعه دانشگاهی کشور؛
 •  تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان رایج با تأسیس یک مرکز همایش های حرفه ای و تخصصی؛
 •  تأسیس مرکز مشاورهای با رویکرد تخصصی در زمینه های نفت و انرژی، معدن و مدیریت بحران برای ارائه خدمات مطالعاتی و مشاوره ای به سازمانها و نهادهای عمرانی و زیربنایی جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم در مناطق محرومی که طرح های کلان انرژی کشور در آن انجام میشود.
 • دکتر علیرضا علی احمدی،رئیس دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی
 • سید محمد علی خطیبی، رئیس دپارتمان نفت و انرژی
 • دکتر ناصر محرم نژاد، رئیس دپارتمان محیط زیست
 • دکتر عبدالحمید انصاری،رئیس دپارتمان مالی و اقتصاد
 • دکتر محمود بهمنی، عضو دپارتمان مالی و اقتصاد

فهرست دپارتمان‌های اندیشکده سرآمد

ردیف عنوان دفتر رئیس دفتر
۱ دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی -
۲ دفتر مطالعات فناوری های نوین -
۳ دفتر مطالعات بین المللی -
۴ دفتر مطالعات اقتصادی -