۳۱ اقتصاد دریا فرصتها و چالشهای پیشرو

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار:
نویسنده: ۱۳۹۷
PDF icon دریافت سند (۱.۹۵ MB)

۳۲ تحلیل تفکیک ساختاری وزارت صنعت و معدن و تجارت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: آموزش های سیاست گذاری و مدیریت آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: ۱۳۹۷
PDF icon دریافت سند (۱.۰۵ MB)

۳۳ توسعه روستایی با رویکرد جلب مشارکت و تعاون آحاد

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۶۳۸.۷۷ KB)

۳۴ بازخوانی مسأله محور شیوه های همسریابی و همسرگزینی (نگاهی بر سایت های همسریابی اینترنتی)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۴۶۳.۹۹ KB)

۳۵ نگاهی بر مسأله طلاق در ایران با محوریت زنان

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۸۹۱.۶۲ KB)

۳۶ مفهوم شناسی آسیب اجتماعی بر اساس تعالیم اسلامی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محمد گودرزی
PDF icon دریافت سند (۴۷۱.۰۹ KB)

۳۷ بررسی جامعه شناختی معضل روسپی گری در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: فاطمه موسوی

۳۸ مدیریت بدن و سیاست های فرهنگی در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: محبوبه داودی
PDF icon دریافت سند (۳۵۲.۴۲ KB)

۳۹ الگوی حمایت از فعالیت های خودجوش فرهنگی مردمی؛ بخش اول استارت آپ ها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: احمد نصیرائی

۴۰ نوسازی سازمان های فرهنگی ایران؛ مطالعه موردی سازمان صدا و سیما

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: سواد رسانه ای
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده: قاسم صفایی نژاد
PDF icon دریافت سند (۵۳۶.۹۹ KB)

صفحه‌ها