۱۱ کرونا؛ پاسخگویی دولت‌ها به افکار عمومی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۲ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۳ «ملاحظات اخلاقی-اجتماعی قرنطینه در شیوع بیماریهای واگیر» COVID-19

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۴ کرونا و انتشار شایعات در شبکه های اجتماعی: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: بهار ۱۳۹۹
قیمت:

۱۵ ۲۰ مورد از بدترین اپیدمی‌ها و پاندمی‌های تاریخ

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۶ مرخصی با حقوق، مساعدت دوره بیکاری: دولت فدرال در مواجهه با شیوع ویروس کرونا چه اقدامی انجام می¬دهد؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۷ نقدی بر برخی از سیاست های اجرا شده در رابطه با ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۸ رهبری در بحران: واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالش های آینده گروه مشاوره مک کنزی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۹ نوبت مدیران ارشد فناوری اطلاعات است؛ رهبری در موج اول بحران کروناویروس

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۲۰ به چه نحوی والدین شاغل می‌توانند خود را برای تعطیلات ناشی از کرونا ویروس آماده کنند؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

صفحه‌ها