۱۱ بررسی وضعیت اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:

۱۲ تحلیل روانشناختی نفوذ در مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۱۳.۴۶ KB)

۱۳ بررسی و نقد وضعیت طرح تحول سلامت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۱۶ MB)

۱۴ چالش ها و فرصت های استارت آپ ها در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۲۴ MB)

۱۵ چالش های افزایش ضریب بازیافت و چشم انداز ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۲.۱۷ MB)

۱۶ راهکارهای برون رفت از معضلات نظام بانکی و موسسات مالی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۷۹ MB)

۱۷ چالش های تأمین مالی شرکت های دانش بنیان در کشو

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۶۱.۷۳ KB)

۱۸ تحلیل استراتژیک صنعت دارویی کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۸۵ MB)

۱۹ درآمدی بر موضوع حاشیه نشینی در ایران چالش ها و راهکارها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۷۰.۷۲ KB)

۲۰ الگوی راهبردی صنعت جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایت فقیه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: ۱۳۹۷
PDF icon دریافت سند (۱.۶۵ MB)

صفحه‌ها