این مرکز با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی با بهره گیری از رویکرد پژوهشی مسائل ایران اسلامی را مورد توجه قرار می دهد. پژوهشگران این مرکز محققینی برجسته در زمینه های گوناگون از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاست خارجه، محیط زیست، صنعت، آموزش عالی، سلامت و بهداشت عمومی، رفاه عمومی، امنیت، ارتباطات و علم و فناوری می باشند که در این رهگذر پیشرفت سریعتر ایرانی سربلند و توانمند را رقم می زنند. از اینرو این مرکز با توجه به اهمیتی که مبحث سیاست گذاری عمومی دارد در سال ۱۳۹۰بنا نهاده شد، تا مکانی برای انجام مطالعات و پژوهشهای مورد نیاز کشور مبتنی بر منطق گفتمان محوری باشد.

اندیشکده های تابعه

اندیشکده سرآمد

اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده افرا

اندیشکده فرا رویش آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسرا

اندیشکده سیاسی راهبردی آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسما

اندیشکده سیاست پژوهی منابع انسانی

 

اطلاعات بیشتر