سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان مدیریت و برنامه ریزی

یک مجموعه خبرگانی از صاحب‌نظران و مدیران انقلابی که مأموریت اصلی آن سیاست‌پژوهی  در حوزه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. مهم‌ترین اهدافی است که در این دپارتمان دنبال می‌شوند.

 • شناسایی و ساختار‌بندی مسائل اساسی و ریشه‌ای نظام اداری و مدیریت دولتی و ارائه سیاست‌های مناسب
 • طرح‌ریزی یک نظام حاکمیتی الگو و تراز انقلاب اسلامی
 • شناسایی و ایجاد شبکه نخبگان انقلابی در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی
 • تحلیل و آسیب‌شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم
 • تدوین گزارش راهبردی مدل دولت رقابت‌پذیر با شاخص‌های جهانی
 • پیگیری پروژه مدیریت جهادی؛ مفهوم‌سازی، مفاهیم و الگوها، گفتمان‌سازی در همکاری با چند نهاد و سازمان مدیریتی-رسانه‌ای
 • مجلس ناظر، الزمات و ویژگی‌ها
 • مدیریت عملکرد دولت و مدل اجرایی آن
 •  بررسی فرایند اثرگذاری بر مدیریت عملکرد دولت توسط دستگاه‌های اجرایی کشور
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
 •  گزارش راهبردی تحلیل و آسیب شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم
 • گزارش راهبردی تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی (مصوب دولت یازدهم)
 •  گزارش راهبردی تحلیل و آسیب شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ماهیت حرفه ای گرایی سازمان در دولت یازدهم
 •  گزارش راهبردی مجلس ناظر، ویژگی ها و الزامات
 • گزارش راهبردی توسعه مدل نظام اجرایی ارزیابی عملکرد دولت (موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری)
 •  گزارش راهبردی شناسایی و رتبه بندی تاکتیک های اثرگذاری در فرآیند ارزیابی عملکرد دولت یازدهم
 •  مقاله علمی پژوهشی واکاوی ارزش های اخلاق حرفه ای (کار) مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری مدظله العالی
امروز چهارشنبه، ۳۱ می ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو