۱۲۱ بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای تهران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: ندا افخمی نمین،سمیه رفیعی
PDF icon دریافت سند (۱.۲۲ MB)

۱۲۲ مطالعه ارزش کار خانگی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محبوبه داوودی
PDF icon دریافت سند (۸۱۹.۵۵ KB)

۱۲۳ بررسی گازهای مشعل و آسیب شناسی عدم موفقیت جمع آوری این گازها

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۳۳ MB)

۱۲۴ بررسی اقتصادی قرارداد نفتی ایران(IPC)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۶۸.۰۲ KB)

۱۲۵ تحریم ها،خطوط قرمز و اقتصاد پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۳.۵۱ MB)

۱۲۶ تحلیل ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی (مصوب دولت یازدهم)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: محمدمهدی کشاورزیان، حسن پولادی
PDF icon دریافت سند (۱.۰۳ MB)

۱۲۷ تحلیل و آسیب‌شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
نویسنده: حسن پولادی، محمدمهدی کشاورزیان
PDF icon دریافت سند (۷۰۰.۳۸ KB)

۱۲۸ رصد و تحلیل شاخص‌های کلیدی اقصاد کشور بر اساس جدیدترین آمارهای جهانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۴
نویسنده: محمدرضا مهدیار اسماعیلی
PDF icon دریافت سند (۲.۰۱ MB)

۱۲۹ تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۳۳ MB) مشاهده سند

۱۳۰ تحلیل و آسیب‌شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۴
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۸۳۹.۸۱ KB) مشاهده سند

صفحه‌ها