سیاسی راهبردی آرا

مأموریت

 •  ارزیابی و نقد سیاست خارجی دولت حاکم در راستای حفظ و صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی
 •  انجام پژوهش های راهبردی در موضوعات مرتبط با حوزه سیاسی
 •  برقراری ارتباط مستمر با مجامع علمی و همچنین صاحب نظران مرتبط در داخل و خارج
 •  تعامل با نهادها و سازمان های فعال در حوزه های مرتبط با حوزه سیاسی

چشم انداز

 •  تحقق جایگاه مستشاری برای نظام جمهوری اسلامی در حوزه سیاست داخلی و خارجی
 •  جریان سازی و گفتمان سازی در موضوعات راهبردی حوزه سیاست داخلی و خارجی
 •  تشکیل هسته های علمی برای ارائه بسته های سیاستی و مشاورهای در موضوعات مختلف حوزه سیاست خارجی و تدوین شاخص ها و راهبردها، تاکتیک ها

اهداف کلان

 •  تجمیع اطلاعات آشکار از منابع مختلف و ایجاد بانک هوشمند اطلاعات آشکار
 •  تجمیع منابع سیستم های رصدی در کشور که داده های خام و پردازش نشده تولید می کنند.
 •  تمرکز روی ایجاد و بهبود مستمر روش های جدید تحلیل اطلاعات
 •  بومی سازی و به روز رسانی تجربه های جهانی در حوزه تحلیل اطلاعات
 •  تلاش برای رسیدن به تحلیل های راهبردی از طریق مطالعه بین رشته ای پدیده های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، راهبردی و دیپلماتیک.
 • تلاش برای ایجاد اشتراک تحلیلی میان شبکه ای برگزیده از تحلیلگران
 •  تلاش برای یافتن کم هزینه ترین و پر دستاوردترین شیوه تلفیق اطلاعات پنهان و آشکار
 •  سناریوخوانی طرف های مختلف و سناریونویسی همزمان؛ در مقاطع کوتاه، میان و بلند مدت
 •  برآورد تحلیل های دشمن و درک چگونگی شکل گیری این تحلیل ها، چگونگی تغییر آنها و عوامل مؤثر بر آن
 •  تلاش مستمر برای تبدیل جمع بندی های تحلیلی به سناریوهای عملیاتی
 •  شناسایی تهدیدهای در حال شکل گیری و تدوین روش های پیشگیری از آن و یا مکانیسم های تبدیل آن به فرصت
 •  ایجاد فرایندهای مستمر بهبود شونده آموزش در حوزه تحلیل اطلاعات
 •  ایجاد نظام جامع و به روز شونده تحلیل پدیده ماهواره از منظر سیاسی راهبردی
 •  ایجاد و توانمندسازی شبکه تحلیلگران انقلابی در حوزه سیاسی راهبردی

 

 •  دکتر مهرداد بذرپاش، رئیس دپارتمان سیاست داخلی
 •   دکتر منوچهر محمدی،رئیس دپارتمان سیاست خارجی
 •  دکتر عباسعلی کدخدایی، رئیس دپارتمان حقوقی و قضایی
 •  سردار غلامرضا جلالی،رئیس دپارتمان امنیت ملی
 •   دکترسیامک ره پیک،عضو دپارتمان حقوقی و قضایی
 •   دکتر فؤاد ایزدی،عضو دپارتمان سیاست خارجی

آقای مهدی محمدی

فهرست دپارتمان‌های سیاسی راهبردی آرا

ردیف عنوان دپارتمان رئیس دپارتمان
۱ امنیت ملی سردار غلامرضا جلالی
۲ حقوقی قضایی دکتر عباسعلی کدخدایی
۳ سیاست خارجی  دکتر منوچهر محمدی
۴ سیاست داخلی دکتر مهرداد بذرپاش