۸۱ تعهدات بین المللی در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۸۲ تحلیل حقوقی نامه کشورهای غربی به شورای امنیت مبنی بر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به واسطه آزمایشهای موشکی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۸۳ سیاستهای کلی انتخابات شرایط رجل سیاسی- مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۸۴ بررسی برنامه های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۸۵ بررسی وضعیت اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۸۶ تحلیل روانشناختی نفوذ در مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۸۷ بررسی و نقد وضعیت طرح تحول سلامت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۸۸ چالش ها و فرصت های استارت آپ ها در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۸۹ چالش های افزایش ضریب بازیافت و چشم انداز ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۹۰ راهکارهای برون رفت از معضلات نظام بانکی و موسسات مالی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

صفحه‌ها