۱۹۱ رصد و تحلیل شاخص‌های کلیدی اقصاد کشور بر اساس جدیدترین آمارهای جهانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:

۱۹۲ تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:
مشاهده سند

۱۹۳ تحلیل و آسیب‌شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:
مشاهده سند

صفحه‌ها