۱۸۱ تحلیل و آسیب‌شناسی نظام نگهداشت نیروی انسانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۲ رصد و تحلیل شاخص‌های کلیدی اقصاد کشور بر اساس جدیدترین آمارهای جهانی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:

۱۸۳ تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:
مشاهده سند

۱۸۴ تحلیل و آسیب‌شناسی نقشه راه اصلاح نظام اداری دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۴
قیمت:
مشاهده سند

صفحه‌ها

امروز چهارشنبه، ۳۱ می ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو