۱۷۱ چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۷۲ بررسی نقش بازار سرمایه و بورس ها‌ی دنیا در تعیین قیمت نفت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۷۳ بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۴ تحلیل انتقادی بودجه ریزی در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۵ غفلت از اوقات فراغت زنان و پیامدهای آن

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۶ مصرف‎گرایی و تغییرات خانواده ایرانی (با تمرکز بر «خانواده مصرفی»)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۷ ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۸ تبیین بعد اجتماعی عدالت از منظر مقام معظم رهبری (مدظله) و بررسی میزان انطباق پذیری آن با عملکرد دولت یازدهم در این حوزه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۷۹ راهبرد پسابرجام رژیم صهیونیستی در قبال ایران و منطقه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۸۰ مطالعه مدل تحلیلی مسائل اجتماعی و عملکرد دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها