۱۳۱ موانع تأمین مالی شرکتهای دانش بنیان

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۲ بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال؛ فرصت ها و تهدیدات

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۳ بررسی تأثیر تمدید تحریم آیسا بر صنعت نفت ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۴ تعیین استراتژی‌‌هایی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۵ چالش های افزایش ضریب بازیافت و چشم انداز ازدیاد برداشت در میادین نفتی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۶ چالش ها و فرصت های استارت آپ ها در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۷ بررسی و ارزیابی اقدامات دولت یازدهم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۸ تأمین مالی در پروژه های گاز مایع شده

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳۹ وضعیت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

۱۴۰ تحلیل ویژگی های نهاد تنظیم مقررات با تأکید بر صنعت پتروشیمی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده سرآمد
دپارتمان: دفتر مطالعات اقتصادی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها