۱ تحلیل نظرات نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی

نوع محصول: گزارش کارشناسی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

۲ کرونا؛ پاسخگویی دولت‌ها به افکار عمومی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۳ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۴ «ملاحظات اخلاقی-اجتماعی قرنطینه در شیوع بیماریهای واگیر» COVID-19

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۵ کرونا و انتشار شایعات در شبکه های اجتماعی: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان:
سال انتشار: بهار ۱۳۹۹
قیمت:

۶ ۲۰ مورد از بدترین اپیدمی‌ها و پاندمی‌های تاریخ

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۷ مرخصی با حقوق، مساعدت دوره بیکاری: دولت فدرال در مواجهه با شیوع ویروس کرونا چه اقدامی انجام می¬دهد؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۸ نقدی بر برخی از سیاست های اجرا شده در رابطه با ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۹ رهبری در بحران: واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالش های آینده گروه مشاوره مک کنزی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۰ نوبت مدیران ارشد فناوری اطلاعات است؛ رهبری در موج اول بحران کروناویروس

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

صفحه‌ها

امروز شنبه، ۱ آوریل ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو