۱ ده فناوری نوظهور برترسال ۲۰۲۳

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۲ اندونزی در مسیر توسعه اقتصادی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۲
قیمت:

۳ اقدامات بانک مرکزی روسیه برای ثبات نرخ ارز و مهار توروم در این کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۴ سیاست نامه پیشنهادی راهبری اقتصاد ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

۵ بررسی ابعاد جشن عید غدیر ۱۴۰۱ در تهران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۴۰۱
قیمت:

۶ صنعت نیمه هادی و تراشه ظرفیت ها و فرصت های ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: دفتر مطالعات بین المللی
سال انتشار:
قیمت:

۷ تحلیل نظرات نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی

نوع محصول: گزارش کارشناسی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

۸ کرونا؛ پاسخگویی دولت‌ها به افکار عمومی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۹ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۰ «ملاحظات اخلاقی-اجتماعی قرنطینه در شیوع بیماریهای واگیر» COVID-19

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

صفحه‌ها

امروز چهارشنبه، ۴ اکتبر ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!