۱ ابر پروژه نئوم از نظر تا عمل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار:
قیمت:

۲ تحلیل نظرات نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی

نوع محصول: گزارش کارشناسی
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار: ۱۴۰۰
قیمت:

۳ «ملاحظات اخلاقی-اجتماعی قرنطینه در شیوع بیماریهای واگیر» COVID-19

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۴ کرونا و انتشار شایعات در شبکه های اجتماعی: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: بهار ۱۳۹۹
قیمت:

۵ شیوع کرونا ویروس‌ موجود در خفاش در بین انسان‌ها

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۶ کرونا و استعاره جنگ: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۷ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات تصویر اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۸ سُرنای کرونا! بررسی همه‌گیری شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر امید اجتماعی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات نوآوری اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۸
قیمت:

۹ اخلاق مراقبت در بحران کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۸
قیمت:

۱۰ پیامدهای COVID-19 برای تجارت

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی
سال انتشار: ۱۳۹۸
قیمت:

صفحه‌ها