۱ کرونا؛ پاسخگویی دولت‌ها به افکار عمومی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۲ بایسته‌های رسانه پردازی در مواجهه با بحران بیماری کرونا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۳ «ملاحظات اخلاقی-اجتماعی قرنطینه در شیوع بیماریهای واگیر» COVID-19

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۴ کرونا و انتشار شایعات در شبکه های اجتماعی: واکاوی برخی پیامدهای سیاست گذارانه

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده: اندیشکده افرا
دپارتمان:
سال انتشار: بهار ۱۳۹۹
قیمت:

۵ ۲۰ مورد از بدترین اپیدمی‌ها و پاندمی‌های تاریخ

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۶ مرخصی با حقوق، مساعدت دوره بیکاری: دولت فدرال در مواجهه با شیوع ویروس کرونا چه اقدامی انجام می¬دهد؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۷ نقدی بر برخی از سیاست های اجرا شده در رابطه با ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۸ رهبری در بحران: واکنش به شیوع ویروس کرونا و چالش های آینده گروه مشاوره مک کنزی

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۹ نوبت مدیران ارشد فناوری اطلاعات است؛ رهبری در موج اول بحران کروناویروس

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

۱۰ به چه نحوی والدین شاغل می‌توانند خود را برای تعطیلات ناشی از کرونا ویروس آماده کنند؟

نوع محصول: گروه ویژه سیاست پژوهی کرونا
اندیشکده:
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۹
قیمت:

صفحه‌ها