htjjhpdi
آیین افتتاحیه پارک اندیشگاهی دانشگاه تهران
اپراتورها و پیام رسان های داخلی بازیگران مهم تحقق حکمرانی فناورانه
فرصت ها و چالش های بهره مندی از رمز ارزها در مراودات تجاری
حرکت به سمت حکمرانی غیرمتمرکز با بهره گیری از فناوری بلاکچین
فناوری؛ ابزار جدید فهم مسائل اجتماعی
بررسی فناوری های حکمرانی در شرایط بحران در نشست مرکز پژوهشی آرا
تغییر مسیر سیاستگذاری در ایران؛ از حکومت داری به حکمرانی
تغییر مسیر سیاستگذاری در ایران؛ از حکومت داری به حکمرانی
تغییر مسیر سیاستگذاری در ایران؛ از حکومت داری به حکمرانی

صفحه‌ها