اندیشکده اسماء

ماموریت  

  • آموزش یکی از الزامات توسعه راهبردی سرمایه های انسانی محسوب می شود. در همین راستا، موسسه آموزش های سیاست گذاری و مدیریت آرا  ماموریت اصلی خود را ارائه خدمات آموزشی "مسأله محور" در حوزه مدیریت و سیاست گذاری عمومی، با هدف  توانمند سازی مدیران و توسعه ظرفيت تحول و بهسازی سازمان های ایرانی مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی می داند.
  • موسسه آموزش های سیاست گذاری و مدیریت آرابا سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و هدایت و با توسعه و به‌کارگیری روش‌های نوین آموزشی، ایجاد نظام مدیریت دانش و تعامل شبکه‌ای با نهادهای فعال در این حوزه، در راستای ارتقای دانش و مهارت‌ سرمایه های انسانی استراتژیک و منحصر به فرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهد نمود.

 

چشم انداز و اهداف  

  • تبدیل مدیران به رهبران" از طریق:
  • آموزش هدفمند، مسأله محور و به روز مدیریتی
  • دهي آموزش به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي مبتنی بر اقتضائات كشور
  • تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسان های متقي، خودباور، خلاق وتوانا در حل مساله، متناسب با ارزش هاي اسلامي و نيازهاي جامعه
  • به‌هنگام‌سازی آموزش‌های مرتبط با حل مسائل دستگاه های اجرایی کشور
  • توسعه دانش نظری و مهارت های مورد نياز سازمان ها از طریق تلفیق دانش و تجربه در حوزه های کارشناسی و مدیریتی
  • بسترسازی و حمایت از توسعه بخش‌های غیردولتی فعال در حوزه آموزش
  • دکتر محسن رضایی، رئیس دپارتمان آموزش و توسعه سرمایه انسانی