اندیشکده افرا

مأموریت

  •  مؤسسه مطالعاتی فرهنگی آرا با به کارگیری توان مغز افزاری و نرم افزاری رویش های وفادار به جبهه فرهنگی انقلاب برای مقابله و مواجهه با تهدیدها و آسیب های فرهنگی و اجتماعی نوظهور در زمینه محتوا و محصولات کاربردی فرهنگی و مسائل اجتماعی مبتلا به کشور را برای مدیران و مؤثران عرصه فرهنگی و اجتماعی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی فرهنگی و اجتماعی حضور مؤثر دارند، طراحی و تولید می کند.

چشم انداز

  •  تبدیل شدن به جامعترین مرکز طراحی، تولید محتوا و ایده و ارائه مشاوره در حوزه تهدیدهای نوظهور فرهنگی و اجتماعی تبدیل شدن به مرکزی برای شناسایی و به کارگیری هدفمند، استعدادهای تازه نفس، خلاق، مبتکر و ارزشی در عرصه مواجهه با تهدیدهای نوظهور فرهنگی و اجتماعی.

اهداف کلان

  •  ایجاد مرکز مشاوره تخصصی در حوزه تهدیدهای نوظهور فرهنگی و اجتماعی؛
  •  تربیت و آموزش متخصصین خبره و ارزشی و کارامد در عرضه مبارزات فرهنگی در زمینه تهاجم فرهنگی؛.
  •  راه اندازی مرکز جذب و تربیت مبلغ فرهنگی و اجتماعی؛
  •  تشکیل جبهه واحد رسان های در خصوص مبارزه هماهنگ و متحد با تهدیدهای فرهنگی و اجتماعی مبتلابه؛