سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان صنعت و بازرگانی

این دپارتمان به منظور سیاست پژوهی در حوزه صنعت و بازرگانی ملی کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. دپارتمان صنعت و بازرگانی در تلاش است تا با بهره گیری از تجارب جمعی نخبگان و مدیران صنعتی کشور به تبیین نقش و جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد ایران پرداخته و با تحلیل و پژوهش به گفتمان سازی و تصویر پردازی جایگاه آتی صنعت در اقتصاد و توسعه صنعتی کشور اقدام نماید.

 •  تحلیل و نقد استراتژی های توسعه صنعتی کشور
 •  ترسیم سیمای صنعتی کشور و بنگاه های تولیدی
 •  بررسی اصول و الزامات محیطی ایجاد فضای توسعه صنعتی
 •  تحلیل ساختار صنعت و سیاست های صنعتی کشور
 •  بررسی تأثیرات متغیرهای اقتصاد کلان در توسعه صنعتی
 •  بررسی راه های ارتقای توان مدیریتی و سیاستگذاری در بخش صنعت کشور
 • آسیب‌شناسی و تحلیل انتقادی برنامه راهبردی دولت در حوزه صنعت و بازرگانی
 • تدوین سند مزیت‌های رقابتی ملی در حوزه صنعت و بازرگانی
 • بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان
 • طراحی چارچوب ملی سرآمدی عملکرد بنگاه‌های صنعتی
 • بررسی عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنایع کوچک
 • ترجمه کتاب کلاژ استراتژی (Images Of Strategy)
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
 • گزارش راهبردی تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران
 • گزارش راهبردی چالش­ های کسب کار در دولت یازدهم

 

امروز جمعه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو