سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان محیط زیست

دپارتمان محیط زیست، مجموعه‌ای است مبتنی بر علم و تجربه، مشتمل بر چهار بخش اصلی شامل تحلیل و بررسی با رویکرد شناسایی نقاط ضعف و قوت، پژوهش و تحقیق، نقد و ارائه راهکار و آموزش با محور رصد وضعیت محیط زیست در سطح کشور، منطقه و بین‌الملل مبتنی بر نظام آماری و شاخص‌های معتبر با هدف تولید فکر و اندیشه و تهیه گزارش مستند به همراه مدل اجرایی.

 • طرح تدوین درسنامه آموزش زیست محیطی قضات
 • پروژه بازخوانی احکام قضایی صادر شده در جمهوری اسلامی در موضوعات زیست محیطی با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشنهاد تأسیس شعبه ویژه جرایم زیست محیطی
 • طرح آموزش مبانی محیط زیست برای زنان تهرانی با همکاری شهرداری تهران
 • همایش ملی اسلام و محیط زیست با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
 • طرح آموزش زیست محیطی در سطح مربیان دبستانی و پیش‌دبستانی
 • بررسی مدیریت آلودگی هوا در ده سال اخیر با تأکید بر هجوم ریزگردها
 • بررسی منابع آبی و بحران آب در کشور
 • نگرشی بر تجاوز به عرصه‌های طبیعی (کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری)
 • وضعیت مدیریت دریاهای کشور با تأکید بر حوزه خلیج فارس و زیست‌بوم‌های حساس خلیج فارس
 • طرح تدوین درسنامه آموزش زیست محیطی قضات
 • پروژه بازخوانی احکام قضایی صادر شده در جمهوری اسلامی در موضوعات زیست محیطی با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشنهاد تأسیس شعبه ویژه جرایم زیست محیطی
 • طرح آموزش مبانی محیط زیست برای زنان تهرانی با همکاری شهرداری تهران
 • همایش ملی اسلام و محیط زیست با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
 • طرح آموزش زیست محیطی در سطح مربیان دبستانی و پیش‌دبستانی
 • بررسی مدیریت آلودگی هوا در ده سال اخیر با تأکید بر هجوم ریزگردها
 • بررسی منابع آبی و بحران آب در کشور
 • نگرشی بر تجاوز به عرصه‌های طبیعی (کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری)
 • وضعیت مدیریت دریاهای کشور با تأکید بر حوزه خلیج فارس و زیست‌بوم‌های حساس خلیج فارس
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
 • گزارش راهبردی بررسی ابعاد سیاست­های اتخاذ شده سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوای استان­های غربی کشور
 • گزارش راهبردی بررسی ابزارها و الزامات تحقق سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست
 • گزارش راهبردی بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای تهران
 • گزارش کارشناسی بررسی روند و ابعاد سیاست­گذاری دولت در موضوع دریاچه ارومیه
امروز جمعه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو