سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان اقتصاد

     مأموریت اصلی این دپارتمان، سیاست‌پژوهی در حوزه‌های اقتصادی و مالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. 

  •  ارائه سیاست های بهبود معیشت شامل شناسایی و ساختار بندی مسائل اساسی و روش های نظام پولی و مالی کشور و ارائه سیاست های اقتصادی مناسب
  •  طرح ریزی نظام اقتصادی پایدار و مقاوم در برابر تهدیدها
  •  شناسایی و ایجاد شبکه نخبگان اقتصادی کشور
  • تدوین نقشه راه اخذ پروانه FCP گروه فن آوا
  • تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی کشور
  • اقتصاد مقاومتی؛ بایدها و نبایدها
  • جریان شناسی علمی و عملی اقتصاد ایران
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
  •  گزارش راهبردی رصد و تحلیل شاخص های کلیدی اقتصاد کشور بر اساس جدیدترین آمارهای جهانی
  •  گزارش راهبردی طراحی شبکه نظام بانکی ضدتحریم بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی
  • گزارش راهبردی تحلیل ماتریسی شعار سال بر اساس موضوعات مهم طولی و عرضی دهه پیشرفت و عدالت
امروز جمعه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو