• کارگاه مهارتی مدرسه تابستانه اسماء با عنوان «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» با حضور آقای دکتر سحری ویژه دانشپذیران حکمرانی اقتصادی و علم و فناوری کد دوم در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار شد. به گفته ایشان در سال ۱۳۸۹ قانون اعتباری برای شرکت های نوآور تصویب شد؛ اما در سال ۱۴۰۱ قانون جدیدی برای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تصویب گردید که آن، قانون نوآوری بود. ایشان در ادامه افزودند: نرخ اعتبار مالیاتی می‌تواند متغیر باشد. نرخ عمومی مالیات ۲۵ درصد است و نرخ عمومی اعتبار مالیاتی ۱۰۰ درصد است. همچنین برای تحقیق و توسعه فقط ۵۰ درصد اعتبارات خرج شده برای تحقیق می‌تواند بر اساس قانون، صرف نیروی انسانی شود. هزینه هایی که برای پاس کردن استاندارد ها انجام می‌گیرد جزو هزینه های تحقیق و توسعه محاسبه نخواهد شد. ایشان خاطر نشان کردند: برای دریافت اعتبار مالیاتی ابتدا بنگاه اقتصادی پروپوزال خود را به معاونت علمی ارائه می‌دهد و در آنجا امور مربوطه انجام می شود. سحری ویژه همچنین جدید بودن، خلاقانه بودن، دارای ریسک قابل توجه بودن، نظام‌مند بودن و قابلیت انتقال یا تولید مجدد را از معیارهای اصلی پروژه های تحقیق و توسعه دانستند.