• توسط مرکز پژوهشی آرا برگزار می شود؛ نشست تبیین اصلاح مدل حکمرانی با انقلاب فناوری   سومین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود. در این نشست که با موضوع انقلاب فناوری و تغییر مدل های حکمرانی برگزار می شود، دکتر سید جواد سادات، مدیر عامل اندیشکده سرآمد و مهندس محمد سخایی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات به عنوان دو میهمان برنامه با دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست ها در خصوص ضرورت حرکت به سمت فناوری های نوین حکمرانی به بحث و تبادل نظر می پردازند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در شب های ماه مبارک رمضان رأس ساعت ۲۳ در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/‎ برگزار می شود.
  • چهارمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود. در این نشست که با موضوع نسبت فناوری در حکمرانی شهری برگزار می شود، دکتر پرویز آقایی پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری، دکتر مازیار نبی زاده پژوهشگر حوزه شهرسازی و دکتر علی بیات کارشناس اقتصاد دیجیتال به عنوان میهمان حضور دارند و با دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست ها در خصوص جایگاه فناوری در حکمرانی شهری و وضعیت کنونی کشورمان در این حوزه به بحث و تبادل نظر می پردازند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در شب های ماه مبارک رمضان رأس ساعت ۲۳ در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/‎ برگزار می شود.
  • در نشست آنلاین مرکز پژوهشی آرا بررسی می شود؛ تغییر مسیر سیاستگذاری در ایران؛ از حکومت داری به حکمرانی   پنجمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۴۰۰ از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود. در این نشست دکتر میثم مظفر، پژوهشگر حوزه حکمرانی وسیاستگذاری عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک با ذکر چند تجربه موفق طراحی و پیاده سازی فناوری در کشور به تبیین جایگاه فناوری در سیاست گذاری و ضرورت های حرکت به سمت حکمرانی فناورانه در کشور پرداخته اند. میزبانی این نشست نیز مانند سایر نشست های ماه رمضان مرکز پژوهشی آرا با دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری است. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در شب های ماه مبارک رمضان رأس ساعت ۲۳در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/‎ برگزار می شود.
  •   بررسی فناوری های حکمرانی در شرایط بحران در نشست مرکز پژوهشی آرا ششمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ با موضوع «فناوری های حکمرانی در شرایط بحران» از طریق صفحه اینستاگرام این مرکز پخش می شود. در این نشست حمید محمدعلی زاده، مدیرعامل مدرسه حکمرانی اسما و محمدحسین مسجدی، پژوهشگر علم داده به همراه دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری ضمن تبیین الزامات مدیریت در شرایط بدآیند، به بررسی فناوری های کاربردی در مواجهه با بحران پرداخته اند. گفتنی است در ادبیات حکمرانی، شرایط بدآیند، مجموعه شرایطی است که مدیریت بحران را سخت تر از وضعیت طبیعی و پایان بحران را غیرقابل پیش بینی می کند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا رأس ساعت ۲۳ در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/‎ برگزار می شود.
  • در نشست مرکز پژوهشی آرا بررسی می شود؛ فناوری؛ ابزار جدید فهم مسائل اجتماعی   هفتمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا به موضوع نقش فناوری در فهم مسائل اجتماعی می پردازد. در این نشست که دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳ پخش می شود، دکتر محسن فینی زاده، مدیر مرکز پژوهشی بتا و دکتر علیرضا حدادی، متخصص علوم اجتماعی محاسباتی در گفت و گو با دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و میزبان برنامه به بررسی کاربردهای جدید فناوری های توسعه یافته کنونی در مواجهه با مسائل اجتماعی می پردازند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا طی شب های ماه مبارک رمضان در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس ararc_ir برگزار می شود.
  • در هشتمین نشست مرکز پژوهشی آرا بررسی می شود؛ حرکت به سمت حکمرانی غیرمتمرکز با بهره گیری از فناوری بلاکچین هشتمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، به موضوع حکمرانی غیرمتمرکز می پردازد. در این نشست که چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳ از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، امیر عباس امامی، مدیرعامل کارچین و پژوهشگر اقتصاد بلاکچین و حمیدرضا طهماسبی پژوهشگر بلاکچین و رمز ارز در گفت و گو با ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست، به تبیین فرصت های بهره مندی از فناوری دفاتر توزیع شده یا بلاکچین در حکمرانی می پردازند. گفتنی است در حال حاضر دولت‌های زیادی فرآیند تصویب قوانین نظارتی و پروژه‌های آزمایشی با محوریت فناوری بلاکچین را به عنوان بستری برای بهبود عملکرد دولت و بخش عمومی آغاز کرده اند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا طی شب های ماه مبارک رمضان در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس ararc_ir منتشر می شود.
  • در نهمین نشست مرکز پژوهشی آرا بررسی می شود؛ فرصت ها و چالش های بهره مندی از رمز ارزها در مراودات تجاری   نهمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، به موضوع استفاده از رمز ارزها می پردازد. در این نشست که یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، امید علوی، نائب رئیس کمیسیون رمزارز و بلاکچین نصر کشور و حمیدرضا طهماسبی پژوهشگر بلاکچین و رمز ارز در گفت و گو با ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست، به بررسی امتیازات و مخاطرات ایجاد بسترهای قانونی برای استفاده از رمز ارزها در مراودات تجاری کشور پرداخته اند. شایان ذکر است در سال های اخیر، تنظیم مقررات برای رمزارزها، از مسائل بزرگ قانون‌گذارها بوده و همچنان بسیاری از کشورها به‌دنبال تدوین دستورالعملی برای افزایش نظارت و قانونمند سازی معاملات با این نوع ارزها هستند. نشست های آرا پلاس به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس ararc_ir منتشر می شود.
  • در دهمین نشست آنلاین مرکز پژوهشی آرا مطرح شد؛ اپراتورها و پیام رسان های داخلی بازیگران مهم تحقق حکمرانی فناورانه دهمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه مرکز پژوهشی آرا، به نقش اپراتورها و پیام رسان های داخلی در تحقق حکمرانی فناورانه می پردازد. در این نشست که سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، دکتر رضا توکلی مدیرعامل تالیا و مهندس میثم عسگری مدیرعامل پیام رسان آیگپ در گفت و گو با ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست، به واکاوی نقش داده های اطلاعاتی در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری کشور پرداخته اند. گفتنی است به اذعان اغلب کارشناسان، حکمرانی در عرصه داده های اطلاعاتی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای حکمرانی فناورانه به شمار می رود. نشست های آنلاین حکمرانی فناورانه به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس https://www.instagram.com/ararc_ir/‎ منتشر می شود.
  • در یازدهمین نشست آنلاین مرکز پژوهشی آرا بررسی می شود؛ فناوری های زیستی؛ موتور محرک تحقق حکمرانی فناورانه   مرکز پژوهشی آرا در یازدهمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه، به سراغ فناوری های زیستی رفته است. در این نشست که سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳ از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، دکتر حسن جلیلی، مدرس دانشگاه و دکتر جلیل فلاح، محقق شرکت به بان فارمد در گفت و گو با ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و کارشناس میزبان نشست، به بررسی جایگاه فناوری های زیستی در عرصه حکمرانی و سیاستگذاری کشور پرداخته اند. گفتنی است طبق اسناد برنامه های توسعه، جمهوری اسلامی ایران باید در پایان برنامه ششم به ۳ درصد از سهم بازار جهانی زیست فناوری دست می یافت. نشست های آنلاین حکمرانی فناورانه به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس ararc_ir منتشر می شود.  
  • مرکز پژوهشی آرا در دوازدهمین نشست از سلسله نشست های حکمرانی فناورانه، به نقد و آسیب شناسی مواجهه جامعه ایران با شبکه های اجتماعی موبایل محور پرداخته است. در این نشست که شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰ رأس ساعت ۲۳ از طریق صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا قابل مشاهده است، مهندس میثم عسگری، مدیرعامل آیگپ و دکتر ابوطالب صفدری، نویسنده و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری، با مرور تاریخی و جریانی ورود پیام رسان ها به زیست جامعه ایرانی، به آسیب شناسی این حوزه می پردازند. گفتنی است پیام رسان های موبایل محور از سا۱۳۹۱ وارد فضای ایران شدند و در طی این سال ها این پدیده هم مثل دیگر پدیده های وارداتی، با عوارض متعدد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی روبرو بوده است. نشست های آنلاین حکمرانی فناورانه به همت اندیشکده های مرکز پژوهشی آرا در صفحه اینستاگرام مرکز پژوهشی آرا به آدرس ararc_ir منتشر می شود.