اندیشکده افرا: دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی

دفتر مطالعات زیربنایی و تولیدی به بررسی زیرساخت‌ها، فناوری‌ها و روش‌های تولید موجود در صنعت می‌پردازد. در این دفتر، محققان در حوزه‌های مختلف از جمله مهندسی، علوم کامپیوتر، صنایع و دیگر زمینه‌های مرتبط با زیرساخت‌ها و تولید به تحلیل و بررسی فناوری‌ها و روش‌های تولید موجود در صنعت می‌پردازند. هدف اصلی این دفتر، شناسایی و تحلیل زیرساخت‌ها و فناوری‌های موجود در صنعت و ارائه راهکارهای نوین برای بهبود و بهینه‌سازی آن‌ها است.

[field_duties]
[field_notable_topics]
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
[field_department_products]