فرا رویش آرا: دپارتمان علم و فناوری

  دپارتمان علم و فناوری به دنبال مطالعه و پژوهش در حوزه سیاست گذاری دانش فنى، فرایندها، ابزار و سیستم های به کار رفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات است که این فناوری ها همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش اساسی داشته و سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم را به تحت تأثیر قرار میدهند.  

 • تهیه الگوی توسعه علم و فناوری با هدف کسب ایجاد موقعیت برتر کشور در منطقه و جهان
 • پایش و رصد فناوری با هدف سیاست‌گذاری جهت سرمایه‌گذاری
 • ارئه راهکارهای حمایتی از طرح‌های دانش‌بنیان فناورانه و کمک به تجاری سازی آن با تمرکز بر حوزه سیاست‌گذاری
 • تلاش برای راه‌اندازی رصدخانه مجازی علم و فناوری در سطح ملی (CTEO)
 • شناسایی  و ارائه مشاوره به سازمان‌های مربوطه جهت تهدیدات فناورانه در حوزه امنیت ملی
 • ترویج و گفتمان‌سازی در حوزه علم و فناوری با تشکیل کارگاه ها و جلسات تخصصی
 • شبکه‌سازی استعدادها و ایجاد شبکه نخبگان انقلابی کشور در حوزه علم و فناوری
 • ارائه و تدوین کتاب‌ها، گزارشات راهبردی، مقالات علمی معتبر داخلی و بین‌المللی، مقالات ژورنالیستی و بسته‌های آموزشی مرتبط با حوزه علم و فناوری
 •  کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در نظام توسعه فناوری و نوآوری در کشور
 •  ضعف در همکاری های بین المللی فناورانه
 •  عدم وجود نگاه سیستمی به تدوین سیاست ها و تناقضات میان سیاست ها
 •  کمبود نیروی انسانی متخصص توسعه و مدیریت فناوری
 •  پایین بودن ظرفیت ها و زیرساخت های توسعه فناوری
 •  ضعف در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 •  ضعف در کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط نوآور
 •  توجه به رکود علمی در کشور
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
امروز چهارشنبه، ۳۱ می ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو