فرا رویش آرا: دپارتمان مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی

 دپارتمان مطالعات و سیاست‌گذاری نظام‌های اجتماعی با هدف نیل به الگوهای جامع مشاوره‌ای- اجرایی مبتنی بر مواجهات علمی با حوزه نظام‌های اجتماعی آغاز به کار کرده‌است. حوزه‌های راهبردی و مسائل پایه و اساسی که کمتر در معرض تفکر و تبیین اندیشمندان و کارشناسان قرار گرفته‌اند، اولویت‌های موضوعی این دپارتمان‌اند.

 • مطالعه، نقد، پایش و بررسی نظم وبی‌نظمی‌های موجود در حوزه اجتماعی
 • شناسایی نخبگان به ویژه نخبگان جوان به عنوان پژوهشگران راهبردی
 • انتشار گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر مطالعات راهبردی
 • ارائه الگوهای کاربردی مشاوره پایه
 • ارائه الگوهای کاربردی اقدام پایه
 • حمایت نظری از گفتمان‌سازی هدفمند و ایجاد جریان‌های فکری در محیط‌های علمی و اجرایی کشور
 • اولویت‌یابی پایه‌ای مسائل زنان و خانواده
 • بررسی ابعاد مسئله تک‌‌فرزندی
 • ترسیم چارچوب  الگوی زیست مطلوب زنان شاغل
 • زیست زنان شاغل و مسئله نگهداری از فرزندان
 • معرفی الگوی ارزش دهی به کار خانگی
 • بررسی مسئله افزایش سن ازدواج در ایران
 • بازخوانی مسئله محور شیوه‌های همسرگزینی و همسریابی
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
 •  اولویت یابی پایه‌ای مسائل زنان و خانواده
 •   بررسی ابعاد مسئله تک فرزندی
 •  ترسیم چارچوب الگوی زیست مطلوب زنان شاغل
 •  زیست زنان شاغل و مسئله نگهداری از فرزندان
 •   الگوی ارزش دهی به کار خانگی
امروز چهارشنبه، ۳۱ می ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو