فرا رویش آرا: دپارتمان مطالعات و سیاست گذاری نظام های فرهنگی

دپارتمان مطالعات و سیاست‌گذاری نظام‌های فرهنگی با هدف نیل به الگوهای جامع مشاوره‌ای - اجرایی مبتنی بر مواجهات علمی با حوزه نظام‌های فرهنگی آغاز به کار کرده‌است. حوزه‌های راهبردی و مسائل پایه و اساسی که کمتر در معرض تفکر و تبیین اندیشمندان و کارشناسان قرار گرفته‌اند، اولویت‌های موضوعی این دپارتمان‌اند.

  • مطالعه، نقد، پایش و بررسی نظم یا بی‌نظمی‌های موجود در حوزه فرهنگی
  • شناسایی نخبگان به ویژه نخبگان جوان به عنوان پژوهشگران راهبردی
  • انتشار گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر مطالعات راهبردی
  • بررسی ابعاد فرهنگی سند اقتصاد مقاومتی
  • مواجهه اجتماعی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با جامعه‌ایرانی
  • آشنایی با الگوی بازتعریف مفهوم راهبردی «مادر » در شبکه‌های ماهواره‌ای
  • بررسی ابعاد فرهنگی برنامه ششم توسعه
[field_head_of_department]
[field_department_manager]
[field_department_member]
امروز چهارشنبه، ۳۱ می ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو