ویژگی های یک بودجه خوب
همه آنچه درباره بارورسازی ابرها باید بدانیم! (قسمت دوم)
همه آنچه درباره بارورسازی ابرها باید بدانیم! (قسمت اول)
چرا مرکز آمار همیشه سوژه است؟
آیا می دانید خاک تهران چه مقدار آلوده است؟

پیامدهای اقتصادی بحران خاک

راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهشی آرا برای اصلاح مديريت بخش عمومی کشور
ایران از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها و فضا هاست و از جنبه آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی های طبیعی بسیاری دارد؛ از آنجاکه این فضاها و مناطق از مهمترین عوامل رونق بخش گردشگری محسوب می شود، می توان گفت که ایران با کشورهای پیشرفته در صن
بودجه مهمترین ابزار مدیریت بخش عمومی درکشورها محسوب می شود و دولت ها ازطریق بودجه و با ارائه ابداعات مدیریتی در نحوه انجام وظایف خود، نوآوری می کنند...
علت کاهش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی چیست؟

صفحه‌ها