بودجه مهمترین ابزار مدیریت بخش عمومی درکشورها محسوب می شود و دولت ها ازطریق بودجه و با ارائه ابداعات مدیریتی در نحوه انجام وظایف خود، نوآوری می کنند...
علت کاهش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی چیست؟

نابود شدن لحظه ای منافع ملی در میادین مشترک
بدیهی است که مهم ترین و درعین حال نخستین قانونی که باید برای شناخت وظایف دولت، محل رجوع قرار گیرد، قانون اساسی است. به‎طور خاص در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا برای تحقق امور شانزده‏گانة مورد اشاره در این اصل، تمام امکانات
نحوه کسب درآمد بانک ها
اقتصاد مقاومتی و صنعت پتروشیمی/دلیل تاثیرکمتر تحریم ها بر این حوزه چه بود؟
تلاش های ترکیه در عرصه دیپلماسی فرهنگی
آسیب‌های بهره‌وری در ایران

آیا ایران به افزایش جمیعت نیاز دارد؟

راهکاری برای حجاب

صفحه‌ها