۱ تبیین چگونگی نفوذ آمریکا در مراکز تصمیم سازی در ایران پسابرجام

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:

۲ اختلال در دستگاه محاسباتی، تبیین الگوی تغییر محاسبات مسئولان متأثر از نفوذ

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۰۲ MB)

۳ تعهدات بین المللی در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۷۸.۹۶ KB)

۴ تحلیل حقوقی نامه کشورهای غربی به شورای امنیت مبنی بر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به واسطه آزمایشهای موشکی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۱۳.۴۶ KB)

۵ سیاستهای کلی انتخابات شرایط رجل سیاسی- مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۶۲۲.۳۳ KB)

۶ بررسی برنامه های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۱.۲ MB)

۷ تحلیل روانشناختی نفوذ در مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۷۱۳.۴۶ KB)

۸ (تحلیل طراحی مدل نفوذ تجاری ایران در کشورهای منطقه (با تأکید بر کشورهای عراق، لبنان و سوریه

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده:
PDF icon دریافت سند (۳.۷۸ MB)

۹ تعیین استراتژی هایی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: تعیین استراتژی هایی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت
PDF icon دریافت سند (۲.۷۹ MB)

۱۰ ائتلاف سیاسی و مدیریت مبارزات انتخاباتی

نوع محصول: کتاب
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست داخلی
سال انتشار:
نویسنده: رسول یوسفی، سجاد رستمی پور

صفحه‌ها