سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان صنعت و بازرگانی

این دپارتمان به منظور سیاست پژوهی در حوزه صنعت و بازرگانی ملی کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. دپارتمان صنعت و بازرگانی در تلاش است تا با بهره گیری از تجارب جمعی نخبگان و مدیران صنعتی کشور به تبیین نقش و جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد ایران پرداخته و با تحلیل و پژوهش به گفتمان سازی و تصویر پردازی جایگاه آتی صنعت در اقتصاد و توسعه صنعتی کشور اقدام نماید.

 •  تحلیل و نقد استراتژی های توسعه صنعتی کشور
 •  ترسیم سیمای صنعتی کشور و بنگاه های تولیدی
 •  بررسی اصول و الزامات محیطی ایجاد فضای توسعه صنعتی
 •  تحلیل ساختار صنعت و سیاست های صنعتی کشور
 •  بررسی تأثیرات متغیرهای اقتصاد کلان در توسعه صنعتی
 •  بررسی راه های ارتقای توان مدیریتی و سیاستگذاری در بخش صنعت کشور
 • آسیب‌شناسی و تحلیل انتقادی برنامه راهبردی دولت در حوزه صنعت و بازرگانی
 • تدوین سند مزیت‌های رقابتی ملی در حوزه صنعت و بازرگانی
 • بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان
 • طراحی چارچوب ملی سرآمدی عملکرد بنگاه‌های صنعتی
 • بررسی عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنایع کوچک
 • ترجمه کتاب کلاژ استراتژی (Images Of Strategy)

مهندس کمانی

 

۱. مهندس کمانی-رییس مدیرعامل شرکت تکتا، رئیس اسبق سازمان مدیریت صنعتی

۲. دکتر ردادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

۳.مهندس تفرشی از مدیران با سابقه در صنعت کشور

۴. مهندس روغنی

۵. دکتر بابک سعیدی از مدیران صنعت کشور، معاون اجرایی مرکز پژوهشی آرا

۶.دکتر گیلی

۷. دکتر حبیبیان معاون پژوهشی و مشاور سازمان مدیریت صنعتی

۸. دکتر باقری

۹. مهندس واعظی

 • گزارش راهبردی تحلیل برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران
 • گزارش راهبردی چالش­ های کسب کار در دولت یازدهم