سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا: دپارتمان محیط زیست

دپارتمان محیط زیست، مجموعه‌ای است مبتنی بر علم و تجربه، مشتمل بر چهار بخش اصلی شامل تحلیل و بررسی با رویکرد شناسایی نقاط ضعف و قوت، پژوهش و تحقیق، نقد و ارائه راهکار و آموزش با محور رصد وضعیت محیط زیست در سطح کشور، منطقه و بین‌الملل مبتنی بر نظام آماری و شاخص‌های معتبر با هدف تولید فکر و اندیشه و تهیه گزارش مستند به همراه مدل اجرایی.

 • طرح تدوین درسنامه آموزش زیست محیطی قضات
 • پروژه بازخوانی احکام قضایی صادر شده در جمهوری اسلامی در موضوعات زیست محیطی با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشنهاد تأسیس شعبه ویژه جرایم زیست محیطی
 • طرح آموزش مبانی محیط زیست برای زنان تهرانی با همکاری شهرداری تهران
 • همایش ملی اسلام و محیط زیست با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
 • طرح آموزش زیست محیطی در سطح مربیان دبستانی و پیش‌دبستانی
 • بررسی مدیریت آلودگی هوا در ده سال اخیر با تأکید بر هجوم ریزگردها
 • بررسی منابع آبی و بحران آب در کشور
 • نگرشی بر تجاوز به عرصه‌های طبیعی (کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری)
 • وضعیت مدیریت دریاهای کشور با تأکید بر حوزه خلیج فارس و زیست‌بوم‌های حساس خلیج فارس
 • طرح تدوین درسنامه آموزش زیست محیطی قضات
 • پروژه بازخوانی احکام قضایی صادر شده در جمهوری اسلامی در موضوعات زیست محیطی با هدف ایجاد وحدت رویه و پیشنهاد تأسیس شعبه ویژه جرایم زیست محیطی
 • طرح آموزش مبانی محیط زیست برای زنان تهرانی با همکاری شهرداری تهران
 • همایش ملی اسلام و محیط زیست با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی
 • طرح آموزش زیست محیطی در سطح مربیان دبستانی و پیش‌دبستانی
 • بررسی مدیریت آلودگی هوا در ده سال اخیر با تأکید بر هجوم ریزگردها
 • بررسی منابع آبی و بحران آب در کشور
 • نگرشی بر تجاوز به عرصه‌های طبیعی (کوه‌خواری، دریاخواری، زمین‌خواری)
 • وضعیت مدیریت دریاهای کشور با تأکید بر حوزه خلیج فارس و زیست‌بوم‌های حساس خلیج فارس

دکتر هادی منافی

سمیه رفیعی

۱.دکتر هادی منافی

۲. خانم سمیه رفیعی،مدیر رپارتمان

۳. دکتر هادی منافی رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴. دکتر علي سلاجقه رئيس پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، مديرکل سابق سازمان حفاظت محیط زیست

۵. دکتر سروش مدبری عضو هيات علمي دانشگاه تهران، مدیر کل سابق سازمان حفاظت محیط زیست

۶. دکتر سيد علي جوزي دکتري حقوق محيط زيست، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات

۷. دکتر فرزام بابايي استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

۸. مهندس البرز ناصري مدرس دانشگاه شاهد تهران

۹.دکتر سيد محمدباقر نبوي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران، معاون سابق سازمان حفاظت از محيط زيست

 • گزارش راهبردی بررسی ابعاد سیاست­های اتخاذ شده سازمان محیط زیست در موضوع آلودگی هوای استان­های غربی کشور
 • گزارش راهبردی بررسی ابزارها و الزامات تحقق سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست
 • گزارش راهبردی بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای تهران
 • گزارش کارشناسی بررسی روند و ابعاد سیاست­گذاری دولت در موضوع دریاچه ارومیه