مهندس نصرالهی زاده، مدیریت شرکت سما در نشست تخصصی اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی عنوان کرد: اسقاط خودروهای فرسوده علاوه بر تاثیرات مهم اقتصادی، دارای تاثیرات بسیار مهم اجتماعی نیز می باشد...
مهندس حامد اقبالی، کارشناس حوزه صنعت در نشست تخصصی اسقاط خودروهای فرسوده، پیامدهای اقتصادی و زیست محیطی عنوان کرد: در مبحث ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده ما باید در ابتدا مسئله را درست بشناسیم...

دکتر پژمان گلچین، پژوهشگر حوزه فلسفه در نشست تخصصی " بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما " بیان کرد: تمدن از نگاه بنده در جایی وجود دارد که انسان امکان بازتولید خودرا دارد.
قسمت هفتم مجموعه گسل--- خاکی که روز به روز آلوده تر می شود و مردم از آینده آن بی خبرند/ هر فرد در حفظ محیط زیست اطراف خود، مسئول است
قسمت ششم مجموعه گسل--- عکس العمل مردم نسبت به جملات دردناک کمبود آب/ قدر آب تهران را مردم آبادان میدانند!
حجت الاسلام سیدمرتضی حسینی هاشمی در نشست تخصصی بررسی معنای تمدن و دشواری های معاصر ما مطرح کرد: تمدن یک مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری است که نوعی سبک زندگی برای جامعه ایجاد می کند

دکتر مرضیه ابراهیمی، عضو هیئت علمی گروه اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی پیامدهای تک فرزندی در ایران، مطرح کرد: بسیاری از اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهد باید پیش تر فضای خانواده شکل گرفته باشد...
دکتر بهرام کیابی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران، مطرح کرد: محیط زیست ایران، قربانی اهداف شخصی شده است.
دکتر اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران، لزوم تکیه بر دانش داخلی کشور را به طور کامل مطرح کرد...
دکتر اصغر عبدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست خطرات واردات و پرورش ماهی تیلاپیا در محیط زیست ایران، مطرح کرد: در دنیا ثابت شده است که گونه های مهاجم می توانند تبدیل به معضلی برای سایر آبزیان آن کشور شوند و...

صفحه‌ها

امروز جمعه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو