بودجه ۹۸؛ ویژگی ها و چالش ها / قسمت اول
بخش هایی از اولین پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت پنجم
بخش هایی از اولین پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت چهارم
بخش هایی از پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت سوم
بخش هایی از پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت دوم
گفتاری از دکتر علی عسگری در مدرسه تابستانه رهبران تغییر
بخش هایی از پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت اول
گفتاری از دکتر حمیدرضا مقدم فر در مدرسه تابستانه خط مشی
گفتاری از دکتر وحید خاشعی در مدرسه تابستانه رهبران تغییر
پیامدهای الحاق به کارگروه اقدام مالی، قسمت هفتم (پایانی)

صفحه‌ها

امروز جمعه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو