حرکت به سمت حکمرانی غیرمتمرکز با بهره گیری از فناوری بلاکچین
فناوری؛ ابزار جدید فهم مسائل اجتماعی
بررسی فناوری های حکمرانی در شرایط بحران در نشست مرکز پژوهشی آرا
تغییر مسیر سیاستگذاری در ایران؛ از حکومت داری به حکمرانی
بررسی جایگاه فناوری در در نشست مرکز پژوهشی آرا
نشست تبیین اصلاح مدل حکمرانی با انقلاب فناوری
راهکارهای فناورانه اصلاح ساختار بودجه
نشست «فناوری بودجه ریزی ونظام پایش استراتژیک»
سلسه نشست های حکمرانی فناورانه در قرن جدید
مدیریت فرهنگی کرونا، مکمل اقدامات درمانی

صفحه‌ها

امروز شنبه، ۱ آوریل ۲۰۲۳، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو