با عرض سلام به فرهیخته گرامی که دقایق ارزشمند خود را به بازدید این محمل مجازی اختصاص داده اند.

و اما بعد... بدون تردید مرکز پژوهشی (آرا) در فضای مجازی سر آن دارد تا محلی باشد به منظور تقرر فرآیند آکادمیک و استاندارد سیاست پژوهی و همچنین بهره بردن از جوهره  حقیقی علم  در خلال بررسی های تالیفی و تحلیلی با غایت تعیین خط مشی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که منجر به ریل گذاری و ورود عقلانیت حرفه ای در چرخه تصمیم گیری های کلان شود.

 بدین ترتیب شاید مجموعه سیاست پژوهی آرا بتواند در مقام چراغی افروخته راه را از بیراه نشان دهد و سیاست مردان انقلاب اسلامی را درپیمودن راه ثواب کمک رسان باشد. بی تردید تلاش پژوهشگران امروز در تحلیل و ارائه راه حل ها به منظور گذار از شرایط موجود و استقبال از وضعیت موعود هدفی است که مجموعه آرا در کلیت و همچنین تمام اجزای خود در پی تحقق آن تلاش می نماید.

 لذا بر خود لازم میدانم که از جانب خویشتن و همچنین تک تک همکارانم در این مرکز پژوهشی، دست های مومن شما پژوهشگران برتر را که به منظور حل مسائل مطروحه کشور عزیزمان ذهن های غنی خویش را به حرکت در می آورید به گرمی بفشارم و اعلام دارم این مرکز پژوهشی ازسویی تمام تلاش خود را به منظور رفع نیازهای پژوهشی کشور صرف می نماید و از دیگرسو پژوهشگران دلسوز کشور نیز می توانند آرا را به عنوان مرکزی برای رشد و توسعه علمی خود در نظر داشته باشند. در مجموع حضور مرکز پژوهشی در فضای مجازی می تواند بستر ساز حرکتی نوین در عرصه تقویت مشارکت سیاست پژوهان ایران اسلامی در مسائل خرد و کلان ملی باشد. انشاالله...

و من ا... توفیق
مهرداد بذرپاش