اخبار و وقایع

بخش هایی از پنل ارائه الگوی توسعه صنعت بانکرینگ، قسمت سوم [مشاهده آرشیو]
بیشترین تقاضای نفت در دهه های آتی متعلق به کدام نقطه جهان است؟ [مشاهده آرشیو]
همه آنچه درباره بارورسازی ابرها باید بدانیم! (قسمت دوم) [مشاهده آرشیو]
ارقام کلیدی فراز و فرود رشد اقتصادی ۲۰۱۷ جهان [مشاهده آرشیو]

گزارش‌های راهبردی

کتاب‌ها

مجلات

رویدادهای علمی

اندیشکده های تابعه

اندیشکده سرآمد

اندیشکده سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده افرا

اندیشکده فرا رویش آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسرا

اندیشکده سیاسی راهبردی آرا

 

اطلاعات بیشتر

اندیشکده اسما

اندیشکده آموزش‌های سیاستگذاری و مدیریت آرا

 

اطلاعات بیشتر

چهره‌های شاخص

مؤسسات همکار