۳۱ پیش بینی وضعیت نفت در دهه آینده با تمرکز بر جایگاه بازیگران اصلی منطقه عربستان و عراق

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۲ هدفمندی یارانه ها؛ پیشینه و سرنوشت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۳ تعیین استراتژی هایی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۴ برداشت نادرست بانک مرکزی در تعیین مقتضیات نظامات ارزی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۵ بررسی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال؛ فرصتها و تهدیدات

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۶ برداشت نادرست بانک مرکزی در تعیین مقتضیات نظامات ارزی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۷ اقتصاد دریا فرصتها و چالشهای پیشرو

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار:
قیمت:

۳۸ تحلیل تفکیک ساختاری وزارت صنعت و معدن و تجارت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: آموزش های سیاست گذاری و مدیریت آرا
دپارتمان:
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۳۹ توسعه روستایی با رویکرد جلب مشارکت و تعاون آحاد

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده:
دپارتمان: محیط زیست
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۴۰ بازخوانی مسأله محور شیوه های همسریابی و همسرگزینی (نگاهی بر سایت های همسریابی اینترنتی)

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: فرا رویش آرا
دپارتمان: مطالعات و سیاست گذاری نظام های اجتماعی
سال انتشار: ۱۳۹۵
قیمت:

صفحه‌ها

امروز پنج‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو