۱۱ بررسی تأثیر تمدید تحریم ایسا (ISA)بر صنعت نفت ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: نفت و انرژی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۱۲ اختلال در دستگاه محاسباتی، تبیین الگوی تغییر محاسبات مسئولان متأثر از نفوذ

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۳ تعهدات بین المللی در دولت یازدهم

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۴ تحلیل حقوقی نامه کشورهای غربی به شورای امنیت مبنی بر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به واسطه آزمایشهای موشکی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: سیاست خارجی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۵ سیاستهای کلی انتخابات شرایط رجل سیاسی- مذهبی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۶ بررسی برنامه های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۷ بررسی وضعیت اجرای سیاست های اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن بر اقتصاد کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: اقتصاد
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۱۸ تحلیل روانشناختی نفوذ در مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاسی راهبردی آرا
دپارتمان: امنیت ملی
سال انتشار: ۱۳۹۶
قیمت:

۱۹ بررسی و نقد وضعیت طرح تحول سلامت

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: صنعت و بازرگانی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

۲۰ چالش ها و فرصت های استارت آپ ها در کشور

نوع محصول: گزارش راهبردی
اندیشکده: سیاست های راهبردی اقتصاد و مدیریت آرا
دپارتمان: مدیریت و برنامه ریزی
سال انتشار: ۱۳۹۷
قیمت:

صفحه‌ها

امروز پنج‌شنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱، شما در سازمان الکترونیک آرا هستید!
close× Call Us
close×

فرم جستجو