درگاه مرکز پژوهشی آرا

تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۱ ژولیه ۲۰۱۶

صفحه‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی آرا، کتاب باما ( گزارش فعالیت ها و افق های آینده این مرکز ) به همت انتشارات بهپویش به زیور چاپ آراسته شد. براساس این گزارش کتاب با ما با توجه به حجم مطالب و همچنین غنای محتوایی آن به عنوان یک مدل مطلوب ارائه گزارش به حساب می آید. در این کتاب مخاطب می تواند با آثار و نوشتار هایی از سیاست پژوهان و پژوهشگران این مرکز آشنا شود. هچنین خواننده محترم با انبوهی از اطلاعات، روش های و افق های آینده اداره مرکز پژوهشی آرا و مدل های صحیح سیاست پژوهی آشنا می شود. لازم به ذکر است؛ علاقه مندان به تهیه این کتاب می توانند با مراجعه به واحد ارتباطات وانتشارات مرکز این کتاب را سفارش داده تا در کمترین زمان ممکن این اثر برای آنان ارسال گردد .

صفحه‌ها