سیاسی راهبردی آرا: دپارتمان سیاست خارجی

      دپارتمان سیاست خارجی آرا به دنبال آن است تا با ایجاد شبکه نخبگانی در این حوزه، گام مؤثری در تحقق سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی تراز انقلاب اسلامی ایران بردارد. این دپارتمان شبکه‌ای هوشمند به منظور ایفای نقش مؤثر در رصد و نقد و هم‌چنین سیاست‌گذاری مسائل راهبردی سیاست خارجی  است.

• شناسایی، جذب و توانمندسازی افراد مستعد جهت انجام پژوهش های کارامد و مسئله محور

• نقد و ارزیابی سیاست خارجی دولت حاکم در راستای حفظ و صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی

• تشکیل هسته های علمی برای ارائه بسته های سیاستی و مشاورهای در موضوعات مختلف حوزه سیاست خارجی و تدوین شاخص ها و راهبردها، تاکتیکها و شاخصه های سیاست خارجی تراز انقلاب اسلامی (سیاست گذاری در حوزه اقدام خارجی)

 • تأثیر حرکت‌ها و اتفاقات منطقه در جهت دهی به رفتار ۵+۱ با ایران در دوران پسامذاکرات
 • برنامه نفوذ در پسا پرده مذاکرات
 • بررسی روزانه محورهای سیاسی شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای
 • دیدگاه واقعی و اختلافات درون رژیم صهیونیستی درباره برجام
 • راهبرد پسابرجام آمریکا برای محیط منطقه‌ای
 • مطالعه سیر تغییر مواضع آمریکا درباره ایران پس از برجام، چگونگی تأثیر برجام بر محاسبات درباره آمریکا
 • بررسی سند MTCR، لیست اقلام،تعاریف و الزامات پایبندی یا عدم پایبندی ایران، تهدیدات امنیتی نظامی ناشی از برجام
 • مطالعه اسناد و اظهارات مقام‌های وزارت خزانه‌داری
 • وعده‌های بی‌برجام بی‌فرجام
 • نقد حقوق بشر غرب
 • مؤلفه‌ها و اهداف راهبرد نوین عریستان در قبال ایران
 • تهدیدات امنیتی - اطلاعاتی اجرای سند NSG در ایران

 دکتر منوچهر محمدی

ایمان اسدی