سیاسی راهبردی آرا: دپارتمان سیاست داخلی

  دپارتمان سیاست داخلی  به دنبال آن است تا با ایجاد شبکه نخبگانی در این حوزه، گام مؤثری در تحقق سیاست داخلی مطلوب تراز انقلاب اسلامی ایران بردارد. چشم‌انداز اصلی این دپارتمان ایجاد و توسعه یک شبکه توانمند به منظور ایفای نقش مؤثر در سیاست‌گذاری مسائل راهبردی سیاست داخلی است. این دپارتمان متشکل از صاحب‌نظران و خبرگان عرصه سیاست داخلی است که به علت داشتن دانش تخصصی و تجربه مدیریتی می‌توانند در مسائل راهبردی مورد مشورت کارگروه قرار گیرند. ویژگی ترکیب اعضای این گروه جامعیت و تنوع علمی است، بدین معنا که چهره‌های علمی و متخصص فعال در حوزه نظری سیاست داخلی و کشورداری از طیف‌های سیاسی مختلف در این گروه حضور خواهند داشت.

 • رصد هوشمند و هدفمند اقدامات دولت در عرصه سیاست داخلی
 • تعامل با صاحب‌نظران در مسائل راهبردی عرصه سیاست داخلی
 • تدوین بسته‌های سیاستی متناسب با نیاز نظام جمهوری اسلامی
 • تبیین علل پیروزی یا شکست جریان‌های فعال (اعتدال/ فتنه/ اصولگرایی) در عرصه انتخابات
 • تبیین الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در پروسه انتخابات
 • اثر هزینه کرد دولت در شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی حامی خود (دولت رانتیر)
 • فراتحلیل رفتار امریکا در پروسه انتخابات
 • تبیین الگوی نگرشی رفتار رأی‌دهی مردم
 • کارکرد شبکه‌های اجتماعی در فرایند انتخابات
 • تبیین راهبردهای عملیات‌های روانی جریان اعتدال در فرایند هدایت افکار عمومی
 • تبیین الگوی رفتاری دولت در پسا انتخابات‌ها (تبیین راهبردهای دولت در زمانی که از عدم موفقیت اطمینان دارند)
 • تبیین تأثیر فشارهای اقتصادی - سیاسی بر مهندسی رفتار عمومی مردم در نیل به گفتمان‌های انتخاباتی

دکتر مهرداد بذرپاش 

 دکتر رسول یوسفی